سرور مجازی ایران - گیمینگ (آنتی دیداس)

سرور مجازی گیمینگ پلان 1
 • 3گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 1 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 30 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • دیتاسنتر فراسو
سرور مجازی گیمینگ پلان 2
 • 4گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 55 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • دیتاسنتر فراسو
سرور مجازی گیمینگ پلان 3
 • 6گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 55 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • دیتاسنتر فراسو
سرور مجازی گیمینگ پلان 4
 • 8گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 3 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 60 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • دیتاسنتر فراسو
سرور مجازی گیمینگ پلان 5
 • 10گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 4 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • دیتاسنتر فراسو
سرور مجازی گیمینگ پلان 6
 • 12گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 4 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • دیتاسنتر فراسو
سرور مجازی گیمینگ پلان 7
 • 16گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 6 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 90 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • دیتاسنتر فراسو
سرور مجازی گیمینگ پلان 8
 • 24گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 6 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 100 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • دیتاسنتر فراسو