نمایندگی هاست لینوکس ایران

نمایندگی هاست پلان 1
 • 5000 مگابایت فضای حافظه SSD
 • تعداد هاست قابل ساخت 10 عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی کامل
 • محل سرور ایران
 • اس اس ال رایگان
 • آپلینک 10 گیگابیت
 • پشتیبانی از PHP/Python/NodeJS
 • تحویل آنی
نمایندگی هاست پلان 2
 • 10000 مگابایت فضای حافظه SSD
 • تعداد هاست قابل ساخت 15 عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی کامل
 • محل سرور ایران
 • اس اس ال رایگان
 • آپلینک 10 گیگابیت
 • پشتیبانی از PHP/Python/NodeJS
 • تحویل آنی
نمایندگی هاست پلان 3
 • 15000 مگابایت فضای حافظه SSD
 • تعداد هاست قابل ساخت 20 عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی کامل
 • محل سرور ایران
 • اس اس ال رایگان
 • آپلینک 10 گیگابیت
 • پشتیبانی از PHP/Python/NodeJS
 • تحویل آنی
نمایندگی هاست پلان 4
 • 20000 مگابایت فضای حافظه SSD
 • تعداد هاست قابل ساخت 25 عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی کامل
 • محل سرور ایران
 • اس اس ال رایگان
 • آپلینک 10 گیگابیت
 • پشتیبانی از PHP/Python/NodeJS
 • تحویل آنی
نمایندگی هاست پلان 5
 • 25000 مگابایت فضای حافظه SSD
 • تعداد هاست قابل ساخت 30 عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی کامل
 • محل سرور ایران
 • اس اس ال رایگان
 • آپلینک 10 گیگابیت
 • پشتیبانی از PHP/Python/NodeJS
 • تحویل آنی
نمایندگی هاست پلان 6
 • 30000 مگابایت فضای حافظه SSD
 • تعداد هاست قابل ساخت 35 عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی کامل
 • محل سرور ایران
 • اس اس ال رایگان
 • آپلینک 10 گیگابیت
 • پشتیبانی از PHP/Python/NodeJS
 • تحویل آنی
نمایندگی هاست پلان 7
 • 40000 مگابایت فضای حافظه SSD
 • تعداد هاست قابل ساخت 40 عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی کامل
 • محل سرور ایران
 • اس اس ال رایگان
 • آپلینک 10 گیگابیت
 • پشتیبانی از PHP/Python/NodeJS
 • تحویل آنی
نمایندگی هاست پلان 8
 • 50000 مگابایت فضای حافظه SSD
 • تعداد هاست قابل ساخت 50 عدد
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی کامل
 • محل سرور ایران
 • اس اس ال رایگان
 • آپلینک 10 گیگابیت
 • پشتیبانی از PHP/Python/NodeJS
 • تحویل آنی