سرور مجازی ایران حرفه ای - گیمینگ
سرور مجازی حرفه ای پلان 1
از 220,000 تومان
 • 3گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 1 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 30 گیگابایت هارد SSDPro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس قوی
 • دیتاسنتر زیرساخت
سرور مجازی حرفه ای پلان 2
از 290,000 تومان
 • 4گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 40 گیگابایت هارد SSDPro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس قوی
 • دیتاسنتر زیرساخت
سرور مجازی حرفه ای پلان 3
از 350,000 تومان
 • 6گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 50 گیگابایت هارد SSDPro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس قوی
 • دیتاسنتر زیرساخت
سرور مجازی حرفه ای پلان 4
از 460,000 تومان
 • 8گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 3 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 65 گیگابایت هارد SSDPro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس قوی
 • دیتاسنتر زیرساخت
سرور مجازی حرفه ای پلان 5
از 560,000 تومان
 • 10گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 4 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 80 گیگابایت هارد SSDPro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس قوی
 • دیتاسنتر زیرساخت
سرور مجازی حرفه ای پلان 6
از 650,000 تومان
 • 12گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 4 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 90 گیگابایت هارد SSDPro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس قوی
 • دیتاسنتر زیرساخت
سرور مجازی حرفه ای پلان 7
از 1,100,000 تومان
 • 16گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 6 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 100 گیگابایت هارد SSDPro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس قوی
 • دیتاسنتر زیرساخت
سرور مجازی حرفه ای پلان 8
از 1,500,000 تومان
 • 24گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 6 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 120 گیگابایت هارد SSDPro
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس قوی
 • دیتاسنتر زیرساخت