سرور مجازی ایران حرفه ای - سازمانی (تحویل آنی و خودکار)

سرور مجازی حرفه ای پلان 1
 • 3گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 1 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 30 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک 100 گیکابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • تحویل آنی و خودکار
 • دیتاسنتر پیشگامان
سرور مجازی حرفه ای پلان 2
 • 4گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 55 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک 150 گیکابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • تحویل آنی و خودکار
 • دیتاسنتر پیشگامان
سرور مجازی حرفه ای پلان 3
 • 6گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 55 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک 200 گیکابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • تحویل آنی و خودکار
 • دیتاسنتر پیشگامان
سرور مجازی حرفه ای پلان 4
 • 8گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 3 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 60 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک 250 گیکابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • تحویل‌ آنی و خودکار
 • دیتاسنتر پیشگامان
سرور مجازی حرفه ای پلان 5
 • 10گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 4 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک 300 گیکابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • تحویل آنی و خودکار
 • دیتاسنتر پیشگامان
سرور مجازی حرفه ای پلان 6
 • 12گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 4 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 80 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک 350 گیکابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • تحویل آنی و خودکار
 • دیتاسنتر پیشگامان
سرور مجازی حرفه ای پلان 7
 • 16گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 6 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 90 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک 400 گیکابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • تحویل انی و خودکار
 • دیتاسنتر پیشگامان
سرور مجازی حرفه ای پلان 8
 • 24گیگابایت رم DDR4 ECC
 • پردازنده 6 هسته 3.20 گیگاهرتز
 • 100 گیگابایت هارد NvME
 • ترافیک 450 گیکابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • فایروال و آنتی دیداس
 • تحویل آنی و خودکار
 • دیتاسنتر پیشگامان