نمایندگی موزیک بات تیم اسپیک

نمایندگی موزیک بات پلان 1
 • تعداد موزیک بات های قابل ساخت 20 عدد
 • دارای پنل مدیریتی با دسترسی کامل
 • امکان ساخت پلی لیست به تعداد نامحدود
 • امکان فولدر بندی آهنگ های آپلود شده
 • امکان تنظیم صدای آهنگ های درحال پخش
 • امکان متصل کردن بات ها به تمامی سرورها
 • امکان متصل کردن رادیو به موزیک بات ها
 • دارای 30 گیگ فضا برای آپلود آهنگ های دلخواه
 • ترافیک نامحدود
 • آپلینگ 10 گیگابیت
 • آپتایم 99 درصد
نمایندگی موزیک بات پلان 2
 • تعداد موزیک بات های قابل ساخت 30 عدد
 • دارای پنل مدیریتی با دسترسی کامل
 • امکان ساخت پلی لیست به تعداد نامحدود
 • امکان فولدر بندی آهنگ های آپلود شده
 • امکان تنظیم صدای آهنگ های درحال پخش
 • امکان متصل کردن بات ها به تمامی سرورها
 • امکان متصل کردن رادیو به موزیک بات ها
 • دارای 30 گیگ فضا برای آپلود آهنگ های دلخواه
 • ترافیک نامحدود
 • آپلینگ 10 گیگابیت
 • آپتایم 99 درصد
نمایندگی موزیک بات پلان 3
 • تعداد موزیک بات های قابل ساخت 40 عدد
 • دارای پنل مدیریتی با دسترسی کامل
 • امکان ساخت پلی لیست به تعداد نامحدود
 • امکان فولدر بندی آهنگ های آپلود شده
 • امکان تنظیم صدای آهنگ های درحال پخش
 • امکان متصل کردن بات ها به تمامی سرورها
 • امکان متصل کردن رادیو به موزیک بات ها
 • دارای 30 گیگ فضا برای آپلود آهنگ های دلخواه
 • ترافیک نامحدود
 • آپلینگ 10 گیگابیت
 • آپتایم 99 درصد