سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان پلان 1 -1 موجود است
 • 2 گیگابایت رم
 • پردازنده 1 هسته
 • 20 گیگابایت هارد NVME
 • ترافیک 20 ترابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر هتزنر
سرور مجازی آلمان پلان 2 -1 موجود است
 • 4 گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته
 • 40 گیگابایت هارد NVME
 • ترافیک 20 ترابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر هتزنر
سرور مجازی آلمان پلان 3
 • 8 گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته
 • 80 گیگابایت هارد NVME
 • ترافیک 20 ترابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر هتزنر
سرور مجازی آلمان پلان 4
 • 16 گیگابایت رم
 • پردازنده 4 هسته
 • 160 گیگابایت هارد NVME
 • ترافیک 20 ترابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر هتزنر
سرور مجازی آلمان پلان 5
 • 32 گیگابایت رم
 • پردازنده 8 هسته
 • 240 گیگابایت هارد NVME
 • ترافیک 20 ترابایت
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر هتزنر