سرور مجازی ایران SSD PRO
پلان 1
115,000 تومان
 • 1گیگابایت رم
 • پردازنده 1 هسته
 • 30 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 2
135,000 تومان
 • 2گیگابایت رم
 • پردازنده 1 هسته
 • 30 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 3
170,000 تومان
 • 2گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته
 • 40 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 4
195,000 تومان
 • 3گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته
 • 50 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 5
230,000 تومان
 • 3گیگابایت رم
 • پردازنده 3 هسته
 • 50 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
محبوب ترین
پلان 6
265,000 تومان
 • 4گیگابایت رم
 • پردازنده 3 هسته
 • 80 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 7
295,000 تومان
 • 5گیگابایت رم
 • پردازنده 4 هسته
 • 80 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 8
320,000 تومان
 • 6گیگابایت رم
 • پردازنده 5 هسته
 • 100 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 9
360,000 تومان
 • 8گیگابایت رم
 • پردازنده 6 هسته
 • 200 گیگابایت هارد SSD PRO
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک